بیش از ۵ هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور وجود دارد
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور با بیان اینکه پایه شرکت‌های دانش‌بنیان نیرو‌های انسانی بوده و ما به علت مشکلات فرهنگی نتوانستیم از این استفاده کنیم تا زمانی که این فرهنگ ایجاد نشود هیچ مشکلی برطرف نخواهد شد.